× بستن تبلیغات

0
5
ژانویه

رونمایی از 3 شخصیت اصلی داستان شورشی

هانگ و رادیتی

شخصیت سمت راست: هانگ | خاک افزار، تسلط بر چهار عنصر(آواتار)، بالا
شخصیت سمت چپ: رادیتی | آب افزار، خون افزار، رنگ پرور، بالا

راشا | آب افزار، معمولی

Tags: ,

منتظر نظر شما هستم

× بستن تبلیغات